บอกบุญเดลิเวอรี่

พระใหญ่นองปิง

พระใหญ่นองปิง (Tian Tan Buddha – Ngong Ping) เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาของชาวฮ่องกงที่มีต่อพระพุทธศาสนา และยังเป็นแลนด์มาร์คสำคัญสำหรับสายมูที่จะต้องมากราบไหว้สักการะขอพรต่อพระใหญ่นองปิงให้ได้สักครั้งเมื่อมาถึงถิ่นฮ่องกง

พระใหญ่นองปิง

พระใหญ่นองปิง ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาโปหลิน ซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะลันเตา สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1993 โดยองค์พระพุทธรูปจะเป็นรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ หนักมากถึง 202,000 กิโลกรัม มีความสูงมากถึง 34 เมตร พระหัตถ์ด้านขวาของพระใหญ่นองปิงจะยกขึ้น ซึ่งหมายถึงการขจัดปัดเป่าความทุกข์ ส่วนพระหัตถ์ด้านซ้ายวางที่หน้าตัก เพื่อเป็นการรับคำขอพรจากผู้ที่มากราบไหว้

 

ส่วนบริเวณพื้นที่ด้านล่างจะรายล้อมไปด้วยรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ ขนาดเล็กของเทพธิดาทั้ง 6 องค์  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทน 6 ปรมัตถ์ของพระพุทธเจ้า อันได้แก่

-มีใจกว้าง

-มีศีลธรรม

-มีความอดทน

-มีความกระตือรือร้น

-มีสมาธิ

-มีปัญญา

เทพธิดาแต่องค์จะอยู่ในท่วงท่าของการถวายดอกไม้ ธูปเทียน โคมไฟ ผลไม้ และดนตรีแก่พระพุทธเจ้า นอกจากนี้ใต้ฐานบัว ยังมีพิพิธภัณฑ์ สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชม โดยภายในแบ่งออกเป็น 3 ห้อง ได้แก่ 

-ภาพวาดสีน้ำมันเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้า 

-วงล้อพระพุทธธรรม 

-พระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกาตำแหน่งสำหรับขอพร ส่งคำอธิษฐานไปยังพระใหญ่นองปิง จะอยู่ที่ลานวงกลม หน้าองค์พระใหญ่ โดยจะเป็นจุดวงกลมที่เล็กที่สุด ซึ่งเชื่อว่าเมื่อขอพรแล้วเสียงจะดังสะท้อนไปถึงสวรรค์ได้ 

พระใหญ่นองปิง

พิธีจุดธูปขอพรพระใหญ่นองปิง

 

เริ่มต้นจากการไหว้ฟ้าดิน

โดยให้หันหลังให้พระใหญ่นองปิง  แล้วไหว้ฟ้าดินด้วยการตั้งจิต บอกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ พร้อมกับบอกฟ้าดินว่าวันนี้จะมาขอพรจากพระใหญ่ ขอให้พรนั้น สัมฤทธิ์ผล

 

จากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการขอพรพระใหญ่นองปิง

โดยให้หันหน้าขอพรไปยังพระใหญ่นองปิง ตั้งจิต ขอพรว่าวันนี้จะมาขอพร ดังนี้……….ขอให้พรนั้น สัมฤทธิ์ผลเชื่อกันว่า พระใหญ่นองปิง มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ขออะไรก็มักจะสมความปรารถนาดั่งหวังบรรยากาศพระใหญ่นองปิง

พระใหญ่นองปิง

พระใหญ่นองปิง

พระใหญ่นองปิง

พระใหญ่นองปิง

รีวิวความประทับใจจากผู้ใช้บริการ

จองชุดไหว้หลัก