บอกบุญเดลิเวอรี่

มหาเจดีย์ชเวดากอง

อย่างที่รู้กันดีว่า… สำหรับประเทศพม่านั้น ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งเจดีย์ทองคำ มีวัดวาอารามมากมาย รวมไปถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ละลานตา มีผู้คนมากหน้าหลายตาจากทั่วทุกสารทิศไปกราบไหว้ขอพรจำนวนมาก และหากจะพูดถึงเจดีย์ที่โด่งดังและมีชื่อเสียงที่สุดของพม่า ก็คงจะหนีไม่พ้น “มหาเจดีย์ชเวดากอง”

มหาเจดีย์ชเวดากอง

“มหาเจดีย์ชเวดากอง” สุดยอดมหาเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมีความสำคัญที่สุดของประเทศพม่า ถือศาสนาสถานอันเป็นศูนย์รวมความศรัทธาอันแรงกล้าของผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา 

 

โดยคำว่า “ชเวดากอง” มีความหมายว่า ทองแห่งเมืองดากอง (ดากอง คือชื่อเมืองย่างกุ้งในอดีต) ตามตำนานย้อนไปในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้มอบพระเกศาธาตุ 8 เส้นให้กับพ่อค้า 2 พี่น้องที่มาเข้าเฝ้า ซึ่งเป็นปฐมอุบาสก เมื่อพ่อค้าพี่น้องทั้งสองเดินกลับมายังพม่า จึงได้รับความช่วยเหลือจากพระราชาโอกกะละปาในการประดิษฐานพระเกศาธาตุไว้ที่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ ซึ่งในช่วงแรกได้นำพระเกศาธาตุที่ได้มาไปประดิษฐานชั่วคราว ณ เจดีย์โบดาทาวน์ เมื่อมีการก่อสร้างเจดีย์ชเวดากองเสร็จสิ้นก็ได้อัญเชิญพระเกศาธาตุทั้งหมดมาประดิษฐานไว้ภายในตัวมหาเจดีย์ชเวดากอง

 

บริเวณฐานของเจดีย์ทำจากอิฐปกคลุมด้วยแผ่นทอง และที่ยอดสุดของเจดีย์ประดับด้วยเพชร 5,448 เม็ด ชั้นบนสุดมีทับทิม 2,317 เม็ด และเพชรเม็ดใหญ่ 76 กะรัต จึงทำให้มหาเจดีย์ชเวดากองเป็นเจดีย์ทองคำที่มีความงดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า 

ชาวพม่าเชื่อว่าการกราบไหว้บูชามหาเจดีย์ชเวดากองนั้น จะนำมาซึ่งบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ และเป็นหนทางดับทุกข์ โดยภายในมหาเจดีย์ชเวดากอง มีพระพุทธรูป 9 องค์ประดิษฐานอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพม่ามาช้านาน ประกอบไปด้วย…

-ตะวะกู่ พะยา พระพุทธรูปดวงตาทับทิม ขอพระอะไรย่อมสมพรปรารถนา

-เว่ยซาซอจี พะยา ขอพรเรื่องสุขภาพ แคล้วคลาดจากโรคภัย

-ฉิ่นซ่อปุ้พะยา พระสมปรารถนา ขอพรการงานรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จ

-สั่นด่อว์ตวีน พระพุทธรูปที่ผู้คนนิยมกราบไหว้เพื่อรับความเป็นสิริมงคลสูงสุด

-ฉิ่นอิ๊ดซะกอนะ พะยา ขอพรขอความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิต

-โพโพอ่อง ผู้มีอิทธิฤทธิ์และเป็นอมตะ ขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัย

-ฉิ่นมะทีพะยา ศักดิ์สิทธิ์สมปรารถนา นิยมขอพรให้การงานราบรื่น

-และแป้ะและ พะยา นิยมขอพรเพื่อให้ได้รับสิ่งดีงาม ประสบสุขในชีวิต

-ปะยาฉิ่น พะยา  นิยมขอพรเพื่อรับพลังจากพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

นอกจากนี้ในมหาเจดีย์ชเวดากองยังมีสถานที่สำคัญ คือ “ลานอธิษฐาน” ซึ่งในอดีตพระเจ้าบุเรงนองจะมากราบไหว้ขอพรก่อนที่จะออกรบ ผู้คนจำนวนมากนิยมมานั่งกราบไหว้ขอพรกันตรงบริเวณนี้ เพราะเชื่อว่าจะสัมฤทธิผลตามที่ปรารถนา

 

และในบริเวณรอบองค์มหาเจดีย์ชเวดากองยังมีสัตว์ประจำวันเกิดประดิษฐานทั้ง 8 ทิศ ได้แก่

วันอาทิตย์  สัตว์ประจำวันเกิด คือ ครุฑ อยู่ที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

วันจันทร์ สัตว์ประจำวันเกิด คือ เสือ อยู่ทิศตะวันออก 

วันอังคาร สัตว์ประจำวันเกิด คือ สิงห์ อยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้

วันพุธ (กลางวัน) สัตว์ประจำวันเกิด คือ ช้างงา อยู่ทิศใต้ 

วันพุธ(กลางคืน) สัตว์ประจำวันเกิด คือ ช้างไม่มีงา อยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

วันพฤหัสบดี สัตว์ประจำวันเกิด คือ หนู อยู่ทิศตะวันตก 

วันศุกร์ สัตว์ประจำวันเกิด คือ หนูตะเภา อยู่ทิศเหนือ 

วันเสาร์ สัตว์ประจำวันเกิด คือ  พญานาค อยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

บรรยากาศมหาเจดีย์ชเวดากอง

มหาเจดีย์ชเวดากอง

มหาเจดีย์ชเวดากอง

มหาเจดีย์ชเวดากอง

มหาเจดีย์ชเวดากอง

รีวิวความประทับใจจากผู้ใช้บริการ

จองชุดไหว้หลัก