บอกบุญเดลิเวอรี่

วัดเทพเจ้ากวนอู

วัดกวนไท หรือ Kwan Tai Temple สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นวัดหนึ่งเดียวในเขตเกาลูน ในอดีตเขตนี้ถูกเลื่องลือในความดำมืดของผู้คนและการกระทำที่นอกเหนือซึ่งกฏหมาย จึงมีการสร้างวัดกวนไทและอันเชิญเทพเจ้ากวนอูมาประดิษฐาน เพื่อเป็นการรำลึกบูชาถึงความเป็นธรรมและความซื่อสัตย์ที่เป็นสัญลักษณ์เด่นของท่าน รวมไปถึงให้ท่านช่วยดำรงความยุติธรรมในอาณาบริเวณแห่งนี้

สำหรับผู้ศรัทธาและเดินทางมาสักการะเทพเจ้ากวนอูที่วัดแห่งนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนชาวฮ่องกงที่เลื่อมใสศรัทธาในตัวท่าน รวมไปถึงผู้ที่ต้องการขอพรเกี่ยวกับด้านงานราชการ เช่น ขอพรในการสอบเข้าตำรวจ ทหาร ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ หรือผู้ที่เป็นเจ้าคนนายคน เจ้าของธุรกิจ ที่อยากเสริมสร้างบารมีและปกครองบริวารได้อย่างราบรื่นก็จะเข้ามาสักการะท่านเทพเจ้ากวนอูในวัดนี้เช่นกัน โดยนอกจากนี้แล้วท่านจะช่วยส่งเสริมผู้สักการะให้มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมและประครองสติอยู่ในแนวทางที่ดีได้

 

 

และนอกจากการมาสักการะเทพเจ้ากวนอูแล้ว ในวัดกวนไทก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานที่ควรไปบูชาอีก 2 องค์ซึ่งก็คือพระโพธิสัตว์กวนอิมวัดกวนไท ที่จะช่วยในด้านความเมตตากรุณา และยังมี องค์เปากง หรือ เปาบุ้นจิ้น ที่ถ้าใครกำลังมีคดีความหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ควรพลาด!

บรรยากาศวัดเทพเจ้ากวนอู

วัดแชกงหมิว

วัดแชกงหมิว

วัดแชกงหมิว

วัดแชกงหมิว

รีวิวความประทับใจจากผู้ใช้บริการ

จองชุดไหว้หลัก

จองชุดไหว้เสริมดวง