บอกบุญเดลิเวอรี่

เทพทันใจนัตโบโบยี

เทพที่พึ่งทางจิตใจของผู้คนที่ศรัทธา เป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าให้การสักการะและเคารพนับถือเป็นอย่างมาก เชื่อกันว่าหากใครได้มา

กราบไหว้ขอพรกับเทพทันใจนัตโบโบยี ย่อมสมหวังกันแทบทุกคน เงินทองมาไม่ขาดสาย งานรุ่งเรืองก้าวหน้าตามต้องการ ค้าขายฟาดกำไรทะลุเป้า ความรักชื่นมื่นสมหวัง  โชคลาภ บารมีแรง เสริมดวงให้ชีวิตราบรื่นในทุกด้าน

เทพทันใจนัตโบโบยี

ว่ากันว่าจริง ๆ แล้วคำว่า “เทพทันใจ” มีที่มาจากการที่คนไทยไปขอพรแล้วประสบความสำเร็จตามที่หวังได้อย่างรวดเร็ว จึงมีการบัญญัติคำนี้ขึ้นมาเรียกในกลุ่มคนไทยด้วยกันเอง ไม่ใช้คำเรียกว่า “นัตโบโบยี” เหมือนอย่างชาวพม่า

 

โดยคำว่า “นัต” นั้นสันนิษฐานว่ามาจากคำว่า “นาถะ” ในภาษาบาลีแปลว่า “ที่พึ่ง” แต่สำหรับในพม่าคำว่า “นัต” ยังหมายถึง “ผี” ทั้งผีบรรพบุรุษ ทั้งผีกึ่งเทวดาคล้ายเทพารักษ์ ต่อมา “นัต” ได้ถูกผสมผสานความเชื่อเข้ากับพุทธศาสนา ทางการได้ยกเลิกการบูชา “นัต” ตามแบบพื้นบ้าน และยกระดับให้เป็น “นัตหลวง” นัตจึงได้กลายเป็นวิญญาณเทพผู้คุ้มครองรักษาบ้านเมืองที่ได้รับการเคารพนับถือสืบเนื่องต่อกันมาอย่างยาวนาน

 

ส่วนคำว่า “โบโบยี” หมายถึง “พ่อปู่” หรือ “พ่อใหญ่”  นัตโบโบยี จึงเป็นหัวหน้านัตที่คนพม่านิยมนับถือกันมาก มีหน้าตายิ้มแย้มใจดี มือซ้ายถือไม้เท้า ส่วนมือขวาชี้ไปข้างหน้า ซึ่งเชื่อว่าสถานที่ในทิศที่นัตโบโบยีได้ชี้นิ้วไปนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรือง ปัจจุบัน “นัตโบโบยี” ในพม่ามีทั้งหมด 5 องค์ด้วยกัน ได้แก่…

องค์ที่ 1 ตั้งอยู่ที่ “พระธาตุอินแขวน” เมืองไจ้ก์โถ่ อำเภอสะเทิม 

องค์ที่ 2 ตั้งอยู่ที่ “เจดีย์สุเหล่” ใจกลางกรุงย่างกุ้ง

องค์ที่ 3 ตั้งอยู่ที่ “เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา” เมืองสิเรียม 

องค์ที่ 4 ตั้งอยู่ที่ “เจดีย์ชเวดากอง” ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง

องค์ที่ 5 ตั้งอยู่ที่ “วัดโบตาทาวน์” ตั้งอยู่ริมแม่น้ำย่างกุ้ง โดยจะเป็นองค์เทพทันใจที่มีชื่อเสียงในหมู่คนไทยมากที่สุด

 

เทพทันใจนัตโบโบยี

วิธีขอพรจากเทพทันใจ

-นิยมใช้มะพร้าว กล้วยนากสีแดง เป็นเครื่องบูชา เพราะเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญงอกงามของชีวิต นอกจากนี้ยังมีใบชนะ ผ้าคล้องคอ ร่มฉัตรกระดาษ ดอกไม้ พร้อมทั้งธนบัตรจำนวน 2 ใบ 

-เริ่มจากให้ม้วนธนบัตรเป็นรูปกรวย สอดไปในมือของเทพทันใจ 

-จากนั้นนำหน้าผากไปแตะชิดที่นิ้วชี้ของเทพทันใจที่ชี้มา พร้อมอธิษฐาน โดยต้องขอพรเพียงข้อเดียวเท่านั้น เพื่อความขลัง สัมฤทธิ์ผลสมความปรารถนา

-เสร็จแล้วจึงดึงธนบัตรออกมา 1 ใบ เก็บไว้เป็นสิริมงคล 

-จากนั้นเดินจับรูปปั้นเทพทันใจรอบ ๆ  รวมถึงจับไม้เท้าท่านด้วย แล้วคนทำพิธีจะให้ใบชนะกลับมา และให้เรานำผ้าไปคล้องคอเทพทันใจ เป็นอันเสร็จพิธี

 

คาถาบูชาเทพทันใจ (นะโม ๓ จบ )

เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะมิงรัตตะนัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง วันทามิสัพพะทา สวาโหม

บรรยากาศเทพทันใจนัตโบโบยี

เทพทันใจนัตโบโบยี

เทพทันใจนัตโบโบยี

เทพทันใจนัตโบโบยี

เทพทันใจนัตโบโบยี

รีวิวความประทับใจจากผู้ใช้บริการ

จองชุดไหว้หลัก