บอกบุญเดลิเวอรี่

กังหันตั้งโต๊ะ วัดแชกงหมิว

กังหันตั้งโต๊ะ เหมาะสำหับที่ท่านมีกิจการร้านค้า และต้องการเสริมดวงร้านให้มียอดขายและลูกค้าเพิ่ม

ขนาด 4″ ราคา 988 บาท

ขนาด 6″ ราคา 1488 บาท

ขนาด 9″ ราคา 1688 บาท

ใบของกังหันทั้ง 4 ใบหมุนไปมาได้ ช่วยดึงดูด นำพาสิ่งดีเข้ามาในชีวิต

และปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปตำแหน่งและทิศในการวางกังหันตั้งโต๊ะนั้น ไม่ว่าประตูจะอยูทางทิศไหน เน้นว่าต้องวางกังหันออกทางประตูหน้าซึ่งต้องเป็นประตูที่ลูกค้าเดินเข้า-ออกค่ะ ทั้งนี้เพราะกังหันจะช่วยดูดให้ลูกค้าเข้าร้านกังหันทั้ง 4 ใบหมุนไปมาได้ ช่วยดึงดูด นำพาสิ่งดีเข้ามาในชีวิต และปัดเป่าสิ่งไม่ดีพัดออกไป

ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย

ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว

ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา

ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนา