บอกบุญเดลิเวอรี่

วัดพระเขี้ยวแก้ว

วัดพระเขี้ยวแก้ว หรือ วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว ตั้งอยู่ในย่านไชน่าทาวน์ เป็นที่ประดิษฐานของพระทันตธาตุ หรือ ฟัน ของพระพุทธเจ้า จึงเป็นที่มาของชื่อวัด ที่เราเรียกกันว่า วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 2007 สถาปัตยกรรมตามแบบของราชวงศ์ถัง ว่ากันว่า … พระเขี้ยวแก้ว ที่นำมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้พบเมื่อปี 1980 ณ สถูปแห่งหนึ่งซึ่งพังทลายลงมาในประเทศพม่า

ชั้น-1 : สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา สวนมนต์ และเป็นที่ประดิษฐานของพระประธาน | ชั้น-2 : ห้องสมุด ห้องพระคัมภีร์ ร้านขายของที่ระลึก ชั้น-3 : สถานที่จัดแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรมของพุทธศาสนา | ชั้น-4 : The Sacred Buddha Tooth Relic Chamber สถานที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระทันตธาตุ หรือ ฟัน ของพระพุทธเจ้า (ห้ามถ่ายรูป) | ชั้น-5 : ดาดฟ้า วิหารพระพุทธรูปหมื่นองค์ หรือ Ten Thousand Buddhas Pagoda และ กงล้อมนต์ หรือ Vairocana Buddha Prayer Wheel ภายในได้รับการออบแบบอย่างงดงาม วิจิตรตระการตา นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานของพระทันตธาตุ ยังเป็นสถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมของพุทธศาสนา

ชั้นที่ 1 ห้องโถงหลัก แบ่งออกเป็น 2 โซน – Dharma Hall ด้านหน้าห้องโถงขนาดใหญ่ สำหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนา สวนมนต์ และเป็นที่ประดิษฐานของพระประธาน โถงด้านหลังเป็นที่กระดิษฐานของเจ้าแม่กวนอิม ผนังรอบห้องโถงประกอบด้วยพระพุทธรูปขนาดเล็กนับพันองค์ ชั้น 2 และ ชั้น 3 ห้องพระคัมภีร์ ร้านขายของที่ระลึก สถานที่จัดแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรมของพุทธศาสนา

ดาดฟ้า เราจะได้พบกับ วิหารพระพุทธรูปหมื่นองค์ หรือ Ten Thousand Buddhas Pagoda และ กงล้อมนต์ หรือ Vairocana Buddha Prayer Wheel และสวนลอยฟ้า วิหารพระพุทธรูปหมื่นองค์ สังเกตที่ผนังนะครับ จะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆ ประดับอยู่ถึง 10,000 องค์ และตรงกลางห้องคือ กงล้อมนต์ สร้างขึ้นตามแบบของธิเบต หรือ Vairocana Buddha Prayer Wheel 

บรรยากาศวัดพระเขี้ยวแก้ว

วัดพระเขี้ยวแก้ว

วัดพระเขี้ยวแก้ว

วัดพระเขี้ยวแก้ว

วัดพระเขี้ยวแก้ว

วัดพระเขี้ยวแก้ว

รีวิวความประทับใจจากผู้ใช้บริการ

จองชุดไหว้หลัก