บอกบุญเดลิเวอรี่

พระแม่อุมาเทวี

“พระแม่อุมาเทวี พระมารดาผู้เป็นใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด” ขึ้นชื่อว่าเป็นเทพีแห่งความรักของชาวฮินดู อย่างแน่นอน ว่ากันว่าหากใครหมั่นบูชาพระองค์อย่างสม่ำเสมอ พระแม่อุมาเทวีก็จะทรงประทานยศถาบรรดาศักดิ์และความเป็นใหญ่ให้แก่ผู้นั้น

พระแม่อุมาเทวี​-pt1

“พระแม่อุมาเทวี” หรือ “ปารวตี” เป็นพระชายาของพระศิวะ เป็นแม่ของพระพิฆเนศและพระขันธกุมาร เป็นเทพฮินดู ที่เป็น 1 ใน 3 พระตรีศักดิ์ (พระแม่ 3 องค์ คือ พระแม่อุมาเทวี พระแม่ลักษมี พระแม่สรัสวตี) ผู้นับถือนิกายศักติ เชื่อว่ายิ่งใหญ่เหนือกว่า พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ สัญลักษณ์ประจำกาย คือ โยนี มีศาสตราวุธเป็นตรีศูล ดาบ และขี่เสือ ซึ่งเสือ หมายถึง พลังอำนาจ ความยิ่งใหญ่ ตรีศูล และดาบ เป็นสัญลักษณ์ของการปราบปรามสิ่งชั่วร้าย และความเฉียบขาด การตัดสิน และการมีอำนาจเหนือผู้อื่น 

 

พระแม่อุมาเทวีมีชื่อเรียกอื่น ๆ เช่น ปราวดี หรือที่คุ้นหูก็เช่น พระแม่ทุรคา (ทุรกา) และ พระแม่กาลี (เจ้าแม่กาลี) ซึ่งพระแม่กาลี เป็นสัญลักษณ์ของการปราบปรามสิ่งชั่วร้าย คนฮินดูนับถือพระแม่เหมือนเป็นมารดาแห่งสรรพชีวิต หากบูชาพระแม่อุมาเทวี เชื่อว่าท่านจะช่วยประทานพร ประทานความสมบูรณ์ ความยิ่งใหญ่ ให้แก่ผู้บูชา ช่วยปัดเป่าสิ่งช่วยร้าย และทำให้ชีวิตร่มเย็น

พระแม่อุมาเทวี-pt2

เคล็ดลับวิธีบูชาพระแม่อุมาเทวี

วิธีขอพรพระแม่อุมาเทวี นอกจากจะมีบทสวดพระแม่อุมาเทวีแล้ว ควรจะเตรียมของไหว้พระแม่อุมาเทวีไปให้พร้อม ดังนี้


– โต๊ะ หรือแท่นบูชา สำหรับพระแม่อุมาเทวี ควรปูด้วยผ้าสีขาว สีทอง สีแดง สีเงิน (หากไม่มีผ้าสำหรับปู สามารถใช้สีทาได้)

 

– ดอกไม้ที่พระองค์โปรด ได้แก่ ดอกไม้ที่มีสีเหลืองและสีแดง โดยเฉพาะดอกดาวเรือง ดอกกล้วยไม้ ดอกกุหลาบ

 

– ธูปหอม หรือกำยาน ไว้จุดเพื่อถวายกลิ่นหอม โดยใช้ธูปหอม 9 ดอก และหากจะบนให้ใช้ธูป 39 ดอก หากบวงสรวงใช้ 16 ดอก

 

– อาหารที่ถวาย ควรเป็นขนมที่มีรสชาติมัน ปราศจากเนื้อสัตว์ และไม่มีกลิ่นหอมแรงเกินไป สามารถนำขนมโมทกะ หรือขนมลาดู (ขนมชนิดเดียวกับที่ถวายพระพิฆเนศ) ตลอดจนผลไม้และธัญพืชทุกชนิดมาถวายได้

 

– น้ำเปล่า น้ำแดง นม น้ำอ้อย (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

บทสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี

สำหรับบทสวดบูชาพระแม่อุมาเทวีมีหลายบทด้วยกัน ให้เลือกสวดบทใดบทหนึ่ง หรือสวดทั้งหมดก็ได้ สามารถใช้สวดได้ตลอดทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการสวดเพื่อบูชาเป็นประจำ หรือสวดเพื่อขอพร

 

ข้อควรจำ : ก่อนการสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี จะต้องสวดมนต์ต่อพระพิฆเนศก่อนเสมอ

 

เคล็ดลับขอพรความรักและการงาน
หลังจากสวดบูชาและถวายของแล้ว ให้ขอพรจากพระแม่อุมาเทวี โดยการบอกชื่อ-นามสกุลตัวเอง และบอกสิ่งที่ต้องการจะขอ

บรรยากาศพระแม่อุมาเทวี

พระแม่ลักษมี

รีวิวความประทับใจจากผู้ใช้บริการ

จองชุดไหว้หลัก